RED ON A BUDGET inicativa e të rinjëve të Programit për Aktivizëm

Të rinjtë e ‘Programit për Aktivizëm’ realizuan edhe aktivitetin e radhës të iniciativës RED ON A BUDGET! 
Qytetarët e komunës së Gjakovës treguan interesim të madh për iniciativën dhe e mirëpritën idenë, duke marr pjesë edhe në fushatën përmes fotografive
Projekti ‘Programi për aktivizëm’ që implementohet nga ACTIVISM ROOTS, është i mbështetur nga EJA Kosovë program i KCSF-së dhe financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Agjencia Suedeze për Zhvillim.