Rinia po ndërton ura

Eshtë krijuar një mjedis mësimor pozitiv dhe komod për të gjithë pjesëmarrësit e Bridge 2. Komentet e marra nga studentët ishin jashtëzakonisht pozitive dhe ata theksuan natyrën miqësore dhe entuziaste të për trajnimet dhe trajnerët.
Në përgjithësi, projekti Bridge 2 është një iniciativë e shkëlqyer që ofron një mundësi për individët për të zgjeruar horizontin e tyre, jo vetëm në drejtim të mësimit të gjuhës angleze, por edhe në zhvillimin personal.
Projekti BRIDGE 2 mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute në partneritet me ACTIVISM ROOTS.
———————-
Youth building bridges
A positive and comfortable learning environment has been created for all Bridge 2 participants. Feedback received from students was overwhelmingly positive and they highlighted the friendly and enthusiastic nature of the training and trainers.
Overall, the Bridge 2 project is an excellent initiative that provides an opportunity for individuals to expand their horizons, not only in terms of learning English, but also in personal development. ☺️
The BRIDGE 2 project is supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo  and implemented by RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute in partnership with ACTIVISM ROOTS.’