Sesioni Informues në kuadër të projektit “Aktivizohu RINI!”

Organizata Activism Roots në kuadër të projektit “Aktivizohu RINI!” mbajti një sesion informues me temën “Aktivizimi i të rinjëve ndaj problemeve shoqërore”. ‍
 
Ky sesion u mbajt në SHMLM “Hysni Zajmi” ku nxënësit e kësaj shkolle ishin shumë të dedikuar për diskutim rreth kësaj teme.☺️
 
Ky projekt u mundësua nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Gjakovë.
Activism Roots, as part of the “Be Active YOUTH!” project, held an informative session on the topic of “Activating young people for social issues”. ‍
 
This session took place at the “Hysni Zajmi” High School, where the students were very dedicated to discussing this topic. ☺
 
This project supported by the Directorate for Culture, Youth, and Sports in Gjakova.