Shembulli i aktivizimit të personave me aftësi të kufizuar

Së bashku me Meriton Binakaj, si një ndër shembujt më të mirë të aktivizmit të personave me karrocë, diskutuam me të rinjtë pjesëmarrës të Programit për aktivizëm.
———————
Together with Meriton Binakaj, as one of the best examples of the activism of people in wheelchairs , we discussed with the youth participants of the Program for Activism.