Statistikat e nxënësve në bazë të përgjigjeve për ekstremizmin

Këto janë statistikat e nxënësve në bazë të përgjigjeve që i kanë dhënë nxënësit gjatë diskutimeve që i kemi mbajtur në shkollat e mesme për ekstremizmin e dhunshëm.

Ky projekt financohet nga OSBE.