Statistikat e sesioneve për Vullnetarizmin

 

 

Këto janë rezultatet e sesioneve të vullnetarizmit. Pjesëmarrësit ishin vërtet kureshtarë dhe të kënaqur me informacionin që morën. Ata tani janë gati të hedhin hapin e parë drejt një të ardhmeje paqësore! 

 

‘Build your career through volunteerism’ është  projekt që bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Suedia, dhe pëkrahet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica (CBM).

______________________________________________

These are the results of the volunteering sessions. The participants were really curious and satisfied with the information they received. They are now ready to take the first step towards a peaceful future!

 

“Build your career through volunteerism” is a project co-financed by the European Union (EU) and Sweden, and is supported by the Kosovo Foundation for Civil Society (KCSF) and Community Building Mitrovica (CBM).