Takim me drejtoreshën e DKRS-së në Gjakovë

Activism Roots që nga muaji Shtator i vitit 2021, ka monitoruar projektin e Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit ‘Revitalizimi i Eshnorës Përkujtimore’. Sot u takuam me drejtoreshën Znj. Adea Roka për të diskutuar rreth procesit të projektit i cili ka filluar vitin e kaluar dhe planifikohet që të përfundoj në fund të këtij viti. Organizata jonë shpreshi shqetësimet për stagnimin e procesit se si ka shkuar revitalizimi i objektit dhe i paraqitëm rekomandimet tona se çfarë duhet ndryshuar e shtuar në revitalizimin e objektit. Këto rekomandime kanë dalur nga takimet me qytetarët në kuadër të projektit, të cilët ishin shumë konstruktiv gjatë gjithë kohës ku nxjerrëm rekomandimet më të mira për revitalizimin e Eshnorës.

Falenderojmë drejtoreshën që na priti në takim dhe që kishim një bisedë produktive duke shpresuar për zbatimin e rekomandimeve tona dhe gjithashtu shpejtimin e punimeve në objekt që të përfundohen në afatin e caktuar në kontratë.

Këto aktivitete po mbahen në kuadër të projektit ‘TË MËSOSH DUKE PRAKTIKUAR: Rritja e aktivizmit qytetar lokal duke transferuar njohuritë
te Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) lokale se si të implementohet auditimi social në
Kosovë’ financuar nga: USAID Kosovo Komuna Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (USAID
TEAM) dhe zbatuar nga Group for Legal and Political Studies. Activism Roots është përzgjedhur për ta zbatuar projektin në komunën e Gjakovës me bashkë-financim nga komuna.