Të rinjtë e programit Bridge nga Gjakova

Sesionin e fundit të rinjtë e programit Bridge 2 mësuan rreth profesioneve dhe si të përgatitemi për tregun e punës. Së bashku e praktikuan se si të shkrujnë një CV dhe letër motivuese.
Të rinjtë me aktivitetet që po mbahen në program po japin energji shumë pozitive.
Projekti BRIDGE 2 mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute në partneritet me ACTIVISM ROOTS.”
____________________________________
In the last session youth of the Bridge 2 program learned about professions and how to prepare for the labor market. Together they practiced how to write a CV and cover letter.
Youth with the activities that are being held in the program are giving very positive energy.
Bridge 2 project is supported by U.S. Embassy in Kosovo and implemented by RIT Kosovo A.U.K/ AUK Training and Development Institute Kosovo in partnership with ActivismRoots.