Thirrje e hapur për trajnim

“Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik për të rinjtë e rajonit të Gjakovës dhe Pejës’”

Organizata jo-qeveritare ‘Activism Roots’ në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung zyrja në Kosovë, fton të rinjtë nga rajoni i Gjakovës dhe Pejës, të komunave Gjakovë, Pejë, Malishevë, Rahovec, Junik, Deçan dhe Klinë të marrin pjesë në trajnim “Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik” me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillim të aftësive për mobilitet dhe aktivizëm rinor në Republikën e Kosovës.

Gjatë trajnimit ne synojmë të përmirësojmë aftësitë e të rinjëve për të identifikuar sfidat në komunitetin lokal, si t’i paraqes dhe ngrit zërin për ato sfida, si të përgatitet për aktivizëm qytetarë, si të rrisim mundësitë e krijimit të hapësirave për shprehjen e mendimit kritik dhe të arrij të aftësoj të rinjtë për të rritur pjesëmarrjen e të rinjëve në procese vendimmarrëse.

Kush mund të aplikoj?
Çdo i ri dhe e re nga mosha 15 deri 24 vjeç nga komunat Gjakovë, Pejë, Malishevë, Rahovec, Junik, Deçan dhe Klinë.

Ku do të mbahet?
Trajnimi do të mbahet në komunën e Gjakovës

Kur do të mbahet?
Trajnimi do të mbahet me datat 11, 12 dhe 13 Prill

Sa do të zgjas?
Trajnimi do të zgjas 3 ditë të plota

Si të aplikoj?
Aplikimi bëhet vetëm përmes platformës Googleform

Për ndihmë dhe informacione shtesë ju lutem na kontaktoni tek e-mail activismroots@gmail.com I +38345483003

Afati i fundit për aplikim: 30 Mars 23:59.

Ju do të informoheni të gjithë për pranimin apo mos pranimin e aplikimit tuaj përmes e-mailit nga organizata Activism Roots. Transporti për të gjithë pjesëmarrësit do të rimbursohet.

Ideal Zhaveli <zhaveliideal@gmail.com>
11:20 AM (5 hours ago)
to erazejnullahu7

“Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik për të rinjtë e rajonit të Gjakovës dhe Pejës’”

Organizata jo-qeveritare ‘Activism Roots’ në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung zyrja në Kosovë, fton të rinjtë nga rajoni i Gjakovës dhe Pejës, të komunave Gjakovë, Pejë, Malishevë, Rahovec, Junik, Deçan dhe Klinë të marrin pjesë në trajnim “Avokim, Lobim dhe zhvillim i mendimit kritik” me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillim të aftësive për mobilitet dhe aktivizëm rinor në Republikën e Kosovës.

Gjatë trajnimit ne synojmë të përmirësojmë aftësitë e të rinjëve për të identifikuar sfidat në komunitetin lokal, si t’i paraqes dhe ngrit zërin për ato sfida, si të përgatitet për aktivizëm qytetarë, si të rrisim mundësitë e krijimit të hapësirave për shprehjen e mendimit kritik dhe të arrij të aftësoj të rinjtë për të rritur pjesëmarrjen e të rinjëve në procese vendimmarrëse.

Kush mund të aplikoj?
Çdo i ri dhe e re nga mosha 15 deri 24 vjeç nga komunat Gjakovë, Pejë, Malishevë, Rahovec, Junik, Deçan dhe Klinë.

Ku do të mbahet?
Trajnimi do të mbahet në komunën e Gjakovës

Sa do të zgjas?
Trajnimi do të zgjas 3 ditë të plota

Si të aplikoj?
Aplikimi bëhet vetëm përmes platformës Googleform

Për ndihmë dhe informacione shtesë ju lutem na kontaktoni tek e-mail activismroots@gmail.com I +38345483003

Afati i fundit për aplikim: 30 Mars 23:59.

Ju do të informoheni të gjithë për pranimin apo mos pranimin e aplikimit tuaj përmes e-mailit nga organizata Activism Roots. Të gjitha shpenzimet e transportit do të rimbursohen.