Thirrje për Trajnim ‘YOUTH ADVOCACY’

Organizata jo-qeveritare ACTIVISM ROOTS, fton të rinjtë nga Rajoni i Prizrenit, Pejës dhe Gjakovës të marrin pjesë në trajnimin “YOUTH ADVOCACY” me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillim të aftësive për mobilitet dhe aktivizëm rinor në Republikën e Kosovës.
 
Gjatë trajnimit ne synojmë të përmirësojmë aftësitë e të rinjëve për të identifikuar sfidat në komunitetin lokal, si t’i paraqesin dhe ngrisin zërin tyre për ato sfida përmes aktivizmit dhe politikave publike.
 
Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të rrisin mundësitë e krijimit të hapësirave për shprehjen e mendimit kritik dhe të arrijnë të aftësohen për të rritur pjesëmarrjen në procese vendimmarrëse dhe ngritjen e kapaciteteve në ekonomi dhe inovacion social.
 
Linku për aplikim: https://forms.gle/auB5uvkwxbUZYLAu9
 
Afati i fundit për aplikim: 10 Prill ora 16:00.