Trajnimet e Bridge 2 po vazhdojnë në Gjakovë

Trajnimet e Bridge 2 që po mbahen të shtunave në Gjakovë po vazhdojnë me shumë sukees.

Pjesëmarrësit e këtij programi po mësojnë shumë gjëra të reja përmes modulit të parë “Programi përgatitor për kolegj, përdorimi i gjuhës angleze për qëllime akademike”

Projekti BRIDGE 2 mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe zbatohet nga AUK Training and Development Institute në partneritet me ACTIVISM ROOTS.”

____________________________________

The Bridge 2 trainings that are being held every Saturday in Gjakova are  successfully continuing.

The participants of Bridge 2 are learning a lot of new things through the first module which is “College preparatory program, usage of english language for academic purposes.”

Bridge 2 project is supported by U.S. Embassy in Kosovo and implemented by AUK Training and Development Institute Kosovo in partnership with ActivismRoots.