Trajnimi për dialog ndër-etnik

Eksperiencë e e jashtëzakonshme në trajnimin për dialog ndër-etnik!
Jemi krenar që ndajmë me ju suksesin e trajnimit tonë të fundit me temën “Gratë dhe vajzat në qendër: Nxitja e përfshirjes në dialogun ndër-etnik” – në kuadër të projektit “Promovimi i dialogut nderetnik dhe bashkëpunimi social: Përmirësimi i pozitës së grave, minoriteteve dhe të rinjve për pajtim në Kosovë”.
Trajnimi i mbajtur në Prevalle, me datat 18, 19 dhe 20 Maj, angazhoi 20 pjesëmarrës nga Rajonet e Gjakovës, Prishtinës dhe Mitrovicës. Faleminderit për të gjithë pjesëmarrësit dhe mbështetësit tanë për kontributin e tyre!
Ky aktivitet u mbështet nga Projekti “Ballafaqimi me Trashëgiminë e Konfliktit në Kosovë”, financuar nga British Embassy Pristina dhe nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP Kosovo ) dhe zbatohet nga Activism Roots në bashkëpunim me Forumi për Inicativa Qytetare.