Vazhdojnë sesionet e muzikës së vjetër dhe trashëgimisë kultuore

Nxënësit e shkollës fillore “Fehmi Agani” në Gjakovë treguan interesim të madh për të ndegjuar rreth muzikës së vjetër të Gjakovës, dhe trashëgimisë kulturore.

Edhe pse të ri në moshë ata na japën informata shumë të sakta rreth trashëgimisë kulturore në Gjakovë gjë që na befasoi.

Kjo ligjeratë mbahet në kuadër të iniciativave të të rinjëve për trashëgimi kulturore.