Video e Modulit të Lidershipit

Të rinjtë e Programit për Aktivizëm përfunduan me sukses Modulin e Lidershipit. Nëpërmjet aktiviteteve, lojrave dhe punës në grup, pjesëmarrësit mësuan dallimet mes një lideri dhe menaxheri, llojet e lidereve dhe stilet e ndryshme të lidershipit.
Në përfundim të modulit të ftuar ishin kryetari i KVRL- Gjakovë, Altin Hafizjaha dhe kryetarja e KVRL – Drenas, Donika Zogu të cilët ndan me ne përvojat dhe sfidat e tyre si lider. Pjesëmarresit janë shumë entuziast për modulet në vazhdim.
Publikimi i kësaj video është përkrahur nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia. Përmbajtja apo qëndrimet e paraqitura në këtë video jo domosdoshmërisht paraqesin qëndrimet e KCSF-së, SDC-së apo Suedisë .