Video: Gjakova thërret për paqe!

Calling for peace from Gjakova!

Our organizations together with our activists, in honor of International Day of Peace assembled a video to promote peace and human rights all aroud the world!🕊

Gjakova thërret për Paqe!

Organizata jonë së bashku me aktivistët, për nder të Ditës Ndërkombëtare të Paqes krijuan një video për promovimin e paqes dhe të drejtave të njeriut në mbarë botën!🕊