Zero Discrimination Day

Sot shënohet Zero Discrimination Day, ku kuptohet se çdo person meriton të trajtohet me dinjitet dhe respekt. Le të qëndrojmë së bashku kundër të gjitha formave të diskriminimit, dhe duke festuar veçantinë e secilit prej nesh. Së bashku, mund të krijojmë një botë ku të gjithë vlerësohen dhe pranohen.